Persoonlijke webpagina

03-12-2012:

LevensloopPlus Paraplufonds wordt per 31 december 2012 opgeheven. Informatie op uw persoonlijke webpagina is derhalve niet meer toegankelijk.
Als u deelnemer bent bij LevensloopPlus ontvangt u eind december nog een brief met daarop het saldo dat LevensloopPlus heeft overgemaakt.

Wilt u informatie over de voortzetting van uw levensloopregeling neem dan contact op met uw nieuwe levensloopuitvoerder.
Voor andere informatie kunt u bellen: 030-2329125 of mailen welkom@levensloopplus.nl